Bạn đã đăng ký thành công chương trình "365 ngày Giàu Toàn Diện"
cùng Đỗ Trương San San

Bước 1: Mở Hộp thư, tìm Email có tên "Vui lòng xác nhận Email của bạn"

Bước 2: Click vào chữ Click ở giữa đoạn thư